header

Relatie- & Gezinstherapie

Relatie- en gezinsproblemen en psychische klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.
Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie.

Klachten van de een worden beinvloed door de ander in het systeem en vice versa.
Relatie- en gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich op de relaties en reactiepatronen in het gezin en/of binnen de relatie. Daarmee stelt de therapeut de clienten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken.
Een relatie – en gezinstherapeut gaat zo nodig en indien mogelijk een werkrelatie aan met meerdere betrokkenen in het systeem: dat betekent een “meervoudig partijdige” opstelling. Dus niet alleen ten dienste van de client, maar in ieders belang.

In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Zo worden deelnemers zich meer bewust van hun onderlinge reacties en beseffen ze welke invloed ze op elkaar hebben.


Werkwijze
In een gesprek met betrokkenen wordt in een orienterend gesprek besproken:

  • Wat de klachten en problemen zijn
  • Hoe ze volgens de betrokkenen zijn ontstaan
  • Wat ze voor hen betekenen
  • Wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wie daar welk aandeel in heeft.