header

Counseling

Middels individuele of relatiegesprekken onderzoeken en verhelderen we uw probleemsituatie, komen we tot een aantrekkelijker scenario en werken we hier, indien wenselijk, naar toe.

Wat is Counseling?
Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening. Counseling is een vorm van hulpverlening die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden.
Counseling richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de cliënt die ondersteuning zoekt bij het omgaan met psychosociale problemen en- of levensvragen. Counseling helpt de cliënt draagkracht, zelfsturend en probleemoplossend vermogen te vergroten om in zijn leven, relaties, of loopbaan beter tot zijn recht te komen.

Counseling is voor gezonde mensen die het tijdelijk "even niet meer zien zitten" en die een steuntje nodig hebben waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken. Ook als u al lang zit met onverklaarbare lichamelijke klachten kan een counsellor u helpen.

Immers: ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken waarop het allemaal teveel lijkt te worden, of waarop bekende en vertrouwde manieren van omgaan met zorgen of probleemoplossing tekort schieten, of niet meer voldoen.

Counseling als methode
Counseling is vooral gebaseerd op luisteren en het helpen om emoties en gevoelens te verhelderen en onder woorden te brengen. Het onder woorden brengen van emoties blijkt voor veel mensen vaak moeilijk te zijn. Het is belangrijk om gevoelens te uiten en deze te benoemen, om van daaruit toe te werken naar een meer wenselijke situatie.

Hulp daarbij vraagt professionaliteit, tijd en aandacht. Bij Counseling wordt u aangemoedigd uw gevoelens te verwoorden. De woorden helpen uw problematiek te verhelderen, waardoor meer inzicht in uw eigen situatie ontstaat.

Inzicht is een eerste en belangrijke stap naar probleemvermindering, of het leefbaarder maken van uw situatie. Als u echter echt tot verandering wil komen van een ongewenste situatie, gaat het er vervolgens om de nieuw verworven inzichten te integreren in het dagelijks leven en om zo tot daadwerkelijke verandering van gedrag en handelen te komen. Indien gewenst kan ik u hier eveneens bij helpen.

Counseling gaat ervan uit dat elke (gezonde) cliënt beschikt over krachten en mogelijkheden om een antwoord te vinden op de (levens)vragen die zich aandienen. Counseling biedt de cliënt ruimte om op zoek te gaan naar eigen antwoorden en oplossingen en helpt zo zijn leven en/of situatie leefbaarder te maken.

De methodiek is gebaseerd op het Deskundig-hulpverlenen model van Gerard Egan.
Hierbij worden 3 fasen onderscheiden:
Fase 1: Het identificeren en verhelderen van probleemsituaties.
Fase 2: Het stellen van doeleinden, het ontwikkelen van een aantrekkelijker scenario.
Fase 3: Actie, het zich bewegen in de richting van het gewenste scenario.